Information om skydd

I akuta situationer ring polisen på tfn: 112

Skyddat boende

Om du behöver ta dig akut ifrån din bostad till ett skyddat boende, ta kontakt med Kvinnojouren. För hjälp med skyddat boende kontakta:

Kvinnojouren tfn 0250-175 00

Socialkontor tfn växel 0250-264 00, Mora eller 0250-55 23 50, Orsa (kontorstid) Socialjouren tfn 112 (efter kontorstid)

Polisanmälan

Att utsätta någon för våld är en brottslig handling. En polisanmälan kan göras i den akuta situationen när polisen kallas till platsen där du blivit utsatt. Misshandel faller under allmänt åtal, vilket betyder att polisen är skyldig att ta upp en anmälan. Du kan också göra en polisanmälan i efterhand genom att ringa till eller gå ner till polisstationen. När du har gjort en anmälan har du rätt till ett kostnadsfritt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att följa dig genom hela rättsprocessen och se till dina rättigheter. Vid första förhöret är det viktigt att anmäla eventuella tidigare våldshändelser. Polisen tfn: 114 14

Besöksförbud

Personer som är utsatta för våld har möjlighet att ansöka om besöksförbud. Ansökan görs hos polisen och beslut fattas av åklagare. Ett besöksförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt kontakta (exempelvis genom att ringa, sms:a, skicka brev eller e-post) eller följa efter personen som ska skyddas med beslutet. Personen som besöksförbudet gäller får inte heller ta kontakt med den som ska skyddas genom någon annan person, vilket innebär att man till exempel inte kan be en god vän ringa. Den som skyddas av besöksförbudet får heller inte ta kontakt med förövaren, då detta kan leda till att besöksförbudet hävs. Överträdelse av besöksförbud är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i max 1 år. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.

Trygghetslarm

Hos polisen finns möjlighet att ansöka om trygghetslarm. För mer information kontakta polisen på telefonnummer 114 14 eller läs mer på deras hemsida www.polisen.se. Andra sorters larm finns i handeln.

Sekretessmarkering

Kallas också spärrmarkering eller ”skyddad adress”. Ansökan görs hos Skatteverket, där personen är folkbokförd. Sekretessmarkering innebär att en markering för särskild sekretessprövning finns för personen i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen ska fungera som en varningssignal, så att en noggrann prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär ingen absolut sekretess. Ansökan ska vara skriftlig och de skäl som åberopas för att få markeringen bör styrkas genom intyg från tex. sociala myndigheter eller polis. För övrigt skydd av personuppgifter se Skatteverkets hemsida.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213