Norra Dalarnas Myndighetsservice i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Bakgrund

 2008 tog kommunledningarna i Mora, Orsa och Älvdalen initiativ till att i ett brett  perspektiv pröva möjligheterna till fördjupad kommunal samverkan inom ett antal   områden varav ett är social myndighetsutövning. Reslutatet blev den gemensamma  enheten Norra Dalarnas Myndighetsutövning som lyder under en gemensam nämnd för social myndighetsutövning sammansatt av socialnämndens ordförande i respektive kommun. Värdkommun för enheten är Mora kommun.

 Norra Dalarnas Myndighetservice ansvarar för all handläggning inom nedanstående områden.

  • Familjerätten som arbetar med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för barn, samarbetssamtal, faderskap, adoption, rådgivning m.m.
  • Utredning och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende stöd och service.
  • Utredning och beslut avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Utförandet (verkställigheten) av insatserna görs även fortsättningsvis i respektive kommun.

Ring gärna om ni har funderingar!

Telefontider: 8.30-9.30 varje helgfri vardag.

Agnetha Runberg
Chef för Norra Dalarnas Myndighetsservice

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 19 februari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213