Hjälp i hemmet / hemtjänst

Vem kan få hemtjänst?

Den som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemtjänst.
    
Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Kriterierna för rätten till bistånd är

- du ska ha ett behov av bistånd som du inte kan tillgodose själv

- biståndsbehovet kan inte heller tillgodoses på annat sätt - t.ex. genom någon annan än socialtjänsten.

 

Vad kan du få hjälp med?

 • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
 • Serviceinsatser ex. hjälp med att handla, städa och tvätta
 • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
 • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.
 • Nattpatruller finns för den som behöver omsorg och tillsyn på nätterna.

 

Val av utförare i hemtjänsten

I Mora kommun bedrivs all hemtjänstverksamhet av kommunen.

 

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Ansökan om hemtjänst gör du hos kommunens biståndshandläggare, se kontaktruta i högerspalten. Biståndshandläggaren kommer då att utreda vilka behov Du har och fatta ett beslut om vilka insatser som kommer att ges. 
      

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt. 

        

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på Biståndsavdelningen eller så kan du läsa mer här
    

Vad kostar hemtjänst?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.
Läs mer under avgifter.           

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Biståndshandläggare, SoL LSS Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-265 00

  Postadress:

  Norra Dalarnas Myndighetsservice
  792 80 Mora

  Telefontid:

  Måndag - fredag
  Kl. 8.30 - 12.00

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213