Hjälp i hemmet

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § rätten till bistånd.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans och hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Kriterierna för rätten till bistånd är

- du ska ha ett behov av bistånd som du inte kan tillgodose själv

- biståndsbehovet kan inte heller tillgodoses på annat sätt - t.ex. genom någon annan än socialtjänsten.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Biståndshandläggare, SoL LSS Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-265 00

  Postadress:

  Norra Dalarnas Myndighetsservice
  792 80 Mora

  Telefontid:

  Måndag - fredag
  Kl. 8.30 - 12.00

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213