Funktionsnedsättning

 

Socialtjänsten arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Du som har ett funktionshinder kan ansöka om olika stöd-, och serviceinsatser enligt lagarna SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Socialtjänstlagen reglerar den hjälp som boende i kommunen kan ansöka om gällande till exempel områden som ekonomi, familj, särskilt boende, hjälp i hemmet.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade gäller dig som har stora och omfattande stödbehov.

Vuxna med psykiskt funktionshinder har genom kommunen möjlighet att få hjälp inom ett flertal områden:

 • Boendestöd
 • Boende
 • Aktivitet / sysselsättning
 • Kontaktperson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan granskad den 23 april 2012.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

   

   

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213