Äldreboende

På våra äldreboenden har vi omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor som är ansvariga för hälso- och sjukvården.

De boende har kontrakt på sina bostäder och kan därmed beviljas bostadstillägg för pensionärer (BTP).

För att få ett äldreboende krävs det att Du har ett varaktigt behov av vård- och omsorgsinsatser vilket medför ett behov av kontinuerliga insatser av personlig omvårdnad och tillsyn dygnet runt. En ansökan görs till biståndshandläggarna på kommunen.

Här möblerar Du bostaden själv.

Mora kommun kan erbjuda äldreboende på Björkudden, Talludden och Stenudden på Saxnäs, Juntgården i Venjan, Gullogården i Siknäs samt Tomtebogården.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 23 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213