Boende för äldre och korttidsvistelse

I kommunen finns olika boendeformer för äldre. Särskilt boende är ett samlingsbegrepp för äldreboende och gruppboende för demenssjuka. Trygghetsboende med hemtjänst är också en boendeform som finns i kommunen.

På våra särskilda boenden har vi omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är ansvariga för hälso- och sjukvården.

Insatserna på trygghetsboende tillgodoses av hemtjänstpersonal och bemannnas inte nattetid. De som har behov av nattinsats får den insatsen av nattpatrullen. Ansvariga för hälso- och sjukvården är disktriktsvården.

Korttidsvistelse kan erbjudas enskild

 • Som väntar på plats i särskilt boende och som inte kan vistas hemma i avvaktan på plats.
 • Som är i behov av rehabiliteringsinsatser/återhämtning för att därefter kunna återvända hem.
 • För att ge anhöriga tillfällig avlastning i omvårdnadsarbetet
 • Vars anhörig normalt ombesörjer omvårdnaden tillfälligt inte kan på grund av sjukdom.
 • Som växelvård

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 7 november 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress
  Prostgatan 7

  i hörnet av Älvgatan / Prostgatan

 • Biståndshandläggare, SoL Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-265 00

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213