Arbete och Utveckling

2009 startades Arbete och Utveckling som är en sammanslagning av:

 •  Arbetsmarknadsenheten
 •  Daglig verksamhet LSS 
 •  Aktivitetscentrum för psykiskt funktionshindrade

Verksamhetens syfte är att ge personer arbete och sysselsättning, utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om Särskilt Stöd (LSS).

Vi har även avtal med Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten, Kriminalvården och skolan som gör det möjligt för deras deltagare att arbetsträna hos oss.

Målet med verksamheten är att våra deltagare ska ha eget inflytande och vara delaktiga i valet av arbete och sysselsättning. Vi arbetar utifrån arbetslinjen, som innebär att vi i mesta möjliga mån strävar mot att deltagaren får en anställning och/eller egen försörjning, där egen försörjning kan innebära att deltagaren får rätt ersättning från rätt myndighet.

Efter beslut bokas ett möte mellan deltagaren och en coach på Utvecklingscenter som gemensamt tar fram en plan. Planen beskriver målsättning, delmål och ev. behov av stöd.

Coachen kommer tillsammans med deltagaren fram till vilken typ av arbetsträning/praktik som kan vara tänkbar.

I Arbete och Utveckling finns även En dörr in som coachar Moras ungdomar och unga vuxna ut i studier och arbete. Hit kan du vänd dig för att få coachning, tips och råd utan beslut.

Arbete och Utveckling har ett antal egna verksamheter (spår) där deltagaren har möjlighet att arbetsträna. På dessa spår finns anställda handledare, som har till uppgift att vara ett stöd för deltagaren under deras arbetsträning eller sysselsättning.

Följande spår finns på Arbete och Utveckling:

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 27 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Hans Nibon Enhetschef
  Arbete och Utveckling, Socialförvaltningen
  Utvecklingscenter, Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 40

Arbete och Utveckling informerar:

P g a personalmöte håller Mora Återbruks butik, Café Bakgården, Bygglagret och vedförsäljningen vid Huggkubben stängt mellan klockan 12:00-15:00 följande datum under 2018:

8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6, 13/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213