Vasaloppets betydelse för regionen

Vasaloppet är utan tvekan en av Sveriges största idrottsklassiker. Evenemanget är årligt återkommande och drar många besökare till Mora och Ovansiljan.

CykelVasa-2012

I och kring Mora finns många välbesökta och välarrangerade idrottsevenemang med hög kvalitet. Grunden till den här evenemangskulturen lades redan 1922 då det första Vasaloppet arrangerades mellan Sälen och Mora. Sedan dess har Vasaloppet utvecklats och växt till att bli det äldsta, längsta och deltagartätaste långloppet i världen. Det har knoppats av lopp med andra distanser och målgrupper. Allt samlat under en tio dagar lång "vecka", Vasaloppsveckan, i slutet av februari och finalen med Vasaloppet första söndagen i mars. Vasaloppet är numera en året runt arrangör som erbjuder lopp även på sommaren, CykelVasan, VasaStafetten och UltraVasan.

Vasaloppet, som blivit ett av landets starkaste varumärken, genererar många positiva värden för Mora. Vi på näringslivskontoret får ofta frågan om hur mycket Vasaloppets vintervecka och sommarvecka betyder. Marknadsföringsvärdet är nog inte möjligt att värdera fullt ut, men mycket är det. Vad vi vet är att de senare åren har varit mer än 60 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka och sommarloppen ökar i deltagarantal varje år (över 24 000 anmälda 2014) och med det som utgångspunkt har det gjorts en del intressanta beräkningar.

De turistekonomiska effekterna

Undersökningsföretaget Rubin Research har på uppdrag av Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora gjort en undersökning i syfte att mäta de turistekonomiska effekterna av Vasaloppets vintervecka 2013 och sommarvecka 2012. En motsvarande undersökning av vinterveckan gjordes 2011 och 2009.

De båda undersökningarna visar att Vasaloppsarrangemangen genererar turismintäkter på över en kvarts miljard årligen i de tre Vasaloppskommunerna. Vintervecka visar att de drygt 70 000 tillresta deltagarna och dess medföljare under 2013 års vintervecka spenderade över 192 miljoner kronor under sitt besök. Beräkningar visar att Vasaloppets sommarvecka 2012 medförde att tillresta deltagare och medföljare spenderade ca 60 miljoner kronor.

Starten-2012

Några utdrag från undersökningen av vinterveckan 2013:

- 70 500 turister besökte de tre Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora i samband med vinterveckan 2013, en ökning med 12 procent sedan senaste mätningen 2011 och hela 42% sedan 2009.

- De spenderade totalt 192 miljoner kronor under sin vistelse i Vasaloppskommunerna - på boende och övrig konsumtion

- Livsmedel (134 kr/person & dygn), restaurang & café (167 kr/person & dygn), bensin & parkering 122 kr/person & dygn) samt shopping & souvenirer (122 kr/person & dygn) är de områden som respondenterna konsumerat mest inom efter boendekostnad.

- Respondenterna har företrädesvis bott i Malung-Sälen (40 procent) och Mora (37 procent), medan 4 procent bodde i Älvdalens kommun.

- En av tre deltagare har varit på träningsläger inför sitt lopp och ca hälften av dessa åkte till någon av Vasaloppskommunerna för sitt läger. De deltagare som förlade träningsläger till Sälen och/eller Mora har i genomsnitt spenderat ca 4 300 kr/person på sitt träningsläger.

- 80 procent anger att de skulle kunna tänka sig att besöka regionen under sommartid.

Vasastafetten
Undersökningen av sommararrangemangen 2012 visar:

Antal besökare

- 2012 års sommarvecka (CykelVasan, VasaStafetten och StavgångsVasan) i VasaloppsArenan växte med nära 41 procent jämfört med 2011 och hade då 15.210 startande deltagare. Av dessa var 14.255 svenska (507 från närregionen och 13.748 från övriga Sverige) samt 955 utländska. Av de utländska deltagarna så är Norge i mycket stor majoritet. 

- De svenska sällskapen hade 24 procent medföljare medan de utländska hade 20 procent medföljare vilket medför att det beräknade antalet turister i regionen (borträknat närregionen) är drygt 19.200 personer. En genomsnittlig deltagare stannade cirka 3,1 dagar och 2,6 nätter i regionen i anslutning till sitt deltagande i sommarveckan. 

Konsumtion 
- I genomsnitt var de 4,5 personer som delade boendet tillsammans och man har betalat 2.473 kr för sitt gemensamma boende under hela perioden i anslutning till deltagandet i sommarveckan. Slår man ut boendekostnaden per individ och per natt för hela perioden så har varje individ betalat 211 kr i genomsnitt per natt. De utländska respondenterna har betalat cirka 80 kr mer än de svenska respondenterna. 

- När det gäller annan konsumtion så är livsmedel (181 kr/person & dygn), restaurang & café (166 kr), bensin & parkering (158 kr) samt shopping & souvenirer (126 kr) de områden som respondenterna konsumerat mest inom. Totalt sett konsumerade den genomsnittlige respondenten för cirka 845 kr per person och dygn utöver boendekostnaden. De utländska deltagarna har sammantaget konsumerat för cirka 90 kr mer än de svenska.

- I undersökningen har hänsyn tagits till direkt konsumtion i de tre kommunerna. Vasaloppets deltagaravgifter eller sponsorintäkter ingår inte i undersökningen. Inte heller träningsläger ingår.

Vasaloppet är betydelsefullt för många!

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 2 april 2015.

Sök på webbplatsen

Mer om ekonomiska effekter av Vasaloppsveckan

Vasaloppet - en turismekonomisk framgångssaga 

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213