Näringslivsutveckling

Vi ansvarar för att erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande samt skapa förutsättningar för ett näringsliv i Mora med internationell klass.

Vi finns på Badstugatan 2. Våra kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information.

Våra arbetsuppgifter:

 • Arbetar för att nya företag etableras i kommunen.
 • Bidrar till att skapa goda förutsättningar för befintliga företag, nyföretagare och nyetableringar.
 • Ansvarar för Forum Mora, en dörr in i kommunens organisation.
 • Ger företagarrådgivning.
 • Skapar nätverk, mötesplatser och relationer för näringslivet.
 • Stödjer utvecklingen av näringslivet i stort.
 • Anordnar frukostmöten och företagsträffar

Caroline Smitmanis Smids
Utvecklingschef

Niclas Larsson,
näringslivsutvecklare

Besöksnäring/handel, skyltning, marknadsföring, arrangemang, etableringar, lokala och regionala strategier, avtal och teknikföretag är det jag i huvudsak jobbar med. Ingår i Forum Mora.

Kerstin Lingqvist,
näringslivsutvecklare

Jobbar med evenemangsfrågor, marknadsföringsavtal föreningar, kommunikation samt med våra nätverksträffar. Ingår i Forum Mora.

Ulla Karlsson,
näringslivsutvecklare

Jag jobbar med nyföretagarrådgivning. Du kan även kontakta mig när det gäller företagsstöd eller om du ska ta över ett befintligt företag. Jag är Mora kommuns representant i samverkansprojektetF7- Företagsutveckling i NV Dalarna. Ansvarar för Mora Näringslivsråds frukostmöten. Ingår i Forum Mora.

Stefan Sjöberg,
näringslivsutvecklare

Jobbar med kompetensförsörjning mot näringsliv, näringsliv-skola, strategiska frågor kring integration.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74
  Växel: 0250-260 00
 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19
  Växel: 0250-260 00
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
  Växel: 0250-260 00
 • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 39
  Växel: 0250-260 00

 

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213