Näringslivskontoret

Vi på Näringslivskontoret jobbar aktivt med att ge bra förutsättningar för befintliga företag, nyföretagare och nyetableringar.

Vi finns på Badstugatan 2. Våra kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information. Kontakta oss!

Våra arbetsuppgifter:

 • Arbetar för att nya företag etableras i kommunen.
 • Bidrar till att skapa goda förutsättningar för befintliga företag, nyföretagare och nyetableringar.
 • Ansvarar för Forum Mora, en dörr in i kommunens organisation.
 • Ger företagarrådgivning.
 • Skapar nätverk, mötesplatser och relationer för näringslivet.
 • Stödjer utvecklingen av näringslivet i stort.
 • Ansvarar för samordning av projektutveckling/-finansiering.

Caroline Smitmanis Smids
Kulturchef och Tillförordnad näringslivs- och utvecklingschef

Niclas Larsson,
näringslivsutvecklare

Besöksnäring/handel, infrastruktur/skyltning, marknadsföring, arrangemang, etableringar, lokala och regionala strategier, företagsstöd/finansiering, avtal och teknikföretag är det jag i huvudsak jobbar med.

Kerstin Lingqvist,
näringslivsutvecklare

Jag jobbar bland annat med evenemang och evenemangsfrågor, skyltning, kommunikation samt med våra nätverksträffar.

Ulla Karlsson,
näringslivsutvecklare

Jag jobbar med nyföretagarrådgivning. Du kan även kontakta mig när det gäller etableringar, företagsstöd eller om du ska ta över ett befintligt företag.

Micaela Öberg,
projektutvecklare

Jobbar med att utveckla och samordna olika kommunala utvecklingsprojekt i Mora.

Liselott Hansson Malmsten,
Landsbygdsutvecklare

Jobbar med landsbygdsrådgivning och projektsamordnare av Leader projekt i Mora och Orsa.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 1 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Caroline Smitmanis Smids Kulturchef
  Mora kulturhus
  Köpmannag 4
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74
  Växel: 0250-260 00
 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19
  Växel: 0250-260 00
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
  Växel: 0250-260 00
 • Micaela Öberg Projektutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 39
  Växel: 0250-260 00
 • Liselott Hansson Malmsten Landsbygdsutvecklare
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-55 22 02
  Växel: 0250-260 00

 

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213