Företagsträffar och mötesplatser

Näringslivskontoret arrangerar flera företagsträffar under året. Dessa träffar är ofta bra tillfällen att lära känna och träffa andra företagare, uppdatera sig och underhålla sina nätverk.

Frukostmöten; Första torsdagen i varje månad arrangerar Näringslivsrådet frukostmöten för Moras företagare. En frukostsponsor bjuder på frukost, därefter är det kortare föredrag av olika företag eller organisationer samt information om vad som är på gång inom näringslivet och i Mora.

Hockeyträffar; Vid några tillfällen per säsong arrangeras träffar på FM Mattsson Arena dit företag bjuds in att delta. Träffarna har olika innehåll från en kortare föreläsningar till information och diskussioner om aktuella ting.

Näringslivskontoret medverkar också i olika branschgrupper som t ex turism/handelsgrupp, Wajrum-möten, handelns säsongsmöten. Genom näringslivskontoret har kommunen en representant i olika styrelser, styr- och projektgrupper som MAI-gruppen, Mora Köpstads och Siljan Turisms styrelse, Vasaloppskommunerna och i W7 Dalarna.

I Moras Näringslivsråd finns representanter från Mora Köpstad, MAI-gruppen, Turism/Handelsgrupp, Företagarna och Mora Kommun. Näringslivskontoret driver gruppen och är sammankallande till möten. Branschrepresentanter och kommunledning ges möjlighet att träffa varandra, ge varandra information och frågor. Gruppen kan även fungera som referensgrupp.

I kalendariet nedan kan du hålla dig uppdaterad på vilka seminarier och företagsträffar som arrangeras.

Våren 2015 

8 januari 7.30-9.00 Frukostmöte Mora Parken
5 februari 7.30-9.00 Frukostmöte Mora Parken
12 februari 17.00-19.00 Hockeyträff FMM Arena
5 mars 7.30-ca 11.00 Vasaloppet Business Vasaloppstältet
2 april 7.30-9.00 Frukostmöte Mora Parken
7 maj 7.30-9.00 Frukostmöte Mora Parken
4 juni 7.30-9.00 Frukostmöte Mora Parken

Hösten 2014

14 augusti 08.00-10.00 Dialogmöte Lissäng mat & dryck
4 september 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
24 september 17.00 - 19.00 Hockeyträff FM Mattsson Arena
2 oktober 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
6 november 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
27 november 17.00 - 19.00 Hockeyträff FM Mattsson Arena 
4 december 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 5 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213