Företagsträffar och mötesplatser

Näringslivskontoret arrangerar flera företagsträffar under året. Dessa träffar är ofta bra tillfällen att lära känna och träffa andra företagare, uppdatera sig och underhålla sina nätverk.

Frukostmöten; Första torsdagen i varje månad arrangerar Näringslivsrådet frukostmöten för Moras företagare. En frukostsponsor bjuder på frukost, därefter är det kortare föredrag av olika företag eller organisationer samt information om vad som är på gång inom näringslivet och i Mora.

Hockeyträffar; Vid några tillfällen per säsong arrangeras träffar på Smidjegrav Arena dit företag bjuds in att delta. Träffarna har olika innehåll från en kortare föreläsningar till information och diskussioner om aktuella ting.

Näringslivskontoret medverkar också i olika branschgrupper som t ex turism/handelsgrupp, Wajrum-möten, handelns säsongsmöten. Genom näringslivskontoret har kommunen en representant i olika styrelser, styr- och projektgrupper som MAI-gruppen, Mora Köpstads och Siljan Turisms styrelse, Vasaloppskommunerna och i W7 Dalarna.

I Moras Näringslivsråd finns representanter från Mora Köpstad, MAI-gruppen, Turism/Handelsgrupp, Företagarna och Mora Kommun. Näringslivskontoret driver gruppen och är sammankallande till möten. Branschrepresentanter och kommunledning ges möjlighet att träffa varandra, ge varandra information och frågor. Gruppen kan även fungera som referensgrupp.

I kalendariet nedan kan du hålla dig uppdaterad på vilka seminarier och företagsträffar som arrangeras.

Hösten 2015

3 september 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
1 oktober 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
13 oktober 17.00 - 19.00 Hockeyträff Smidjegrav Arena
5 november 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
26 november 17.00 - 19.00 Hockeyträff Smidjegrav Arena
3 december 7.30 - 9.00 Frukostmöte Mora Parken
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Näringslivskontoret
  Mora Kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213