Cykel

Mora kommuns cykelvägnät är under upprustning för att skapa fler sammanhängande cykelvägar. En cykelvägsstrategi håller på att utarbetas. Cykelkarta finns sedan länge tillgänglig på nätet.

I Mora kommun strävar vi efter att uppnå en god cykelkultur där det är naturligt med samspel cyklister sinsemellan och mellan cyklister och andra trafikantgrupper.

När du är ute och cyklar är det viktigt att din cykel är säker och utrustad på rätt sätt, med fungerande belysning, reflexer, ringklocka och bromsar. Skjutsar du barn på din cykel ska du använda ekerskydd och barnsits.

Många cyklister som skadas i Mora kommun har gjort det p.g.a. att deras cykel har havererat. Var därför rädd om dig och serva din cykel med jämna mellanrum. Se över kedja, bromsar, belysning och reflexer. Är du osäker på hur man gör så ta din cykelhandlare till hjälp.

Cykelhjälm är en bra livförsäkring. Det är viktigt att hjälmen passar och sitter rakt på huvudet. Den ska skydda panna, bakhuvud och nacke.

Det är viktigt att följa trafikreglerna som gäller och förstå innebörden av trafikmärken som finns i trafikmiljön.

 Vill du veta mer om säker cykel, hjälm, trafikregler och trafikmärken är Trafiksäkerhetsverkets webbplats något för dig!

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213