Energi- och klimatrådgivning

puff

Under denna rubrik finns information kring energi- och klimatrådgivning, både rörande vilka frågor och funderingar du kan få hjälp med, kontaktinformation samt aktuella aktiviteter.

Syftet med den kommunala energirådgivningen är att ge en objektiv, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning. Den ska samordna och komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer.

Du kan få hjälp med genomgång av din egna energisituationen, val av värmesystem, energispartips, energieffektiviseringsåtgärder, bidrag m m.

Energirådgivningen vänder sig till:

 • allmänheten
 • organisationer
 • föreningar
 • mindre och medelstora företag

Rådgivningen kan hjälpa dig att komma till ett beslut om åtgärd. Energirådgivningen som finansieras via statliga medel får inte omfatta energibesiktningar eller vända sig till kommunens egna förvaltningar eller bolag.

Energirådgivarens uppgift är att arbeta för att minska användningen av el och olja för uppvärmning utnyttja det befintliga elsystemet effektivare öka tillförseln av el och värme från förnybara energikällor.

Rådgivningen består av flera olika aktiviteter till exempel:

 • telefonrådgivning
 • annonser
 • mässor
 • informationsutbyte med lokala, regionala och nationella aktörer

All rådgivning är kostnadsfri.

Enkla tips som sparar både pengar & miljö

 • Sänk inomhustemperaturen 1°C så minskar energiförbrukningen med ca 5 %.
 • Se över och täta dragiga fönster och dörrar. Kolla att vindsisoleringen håller måttet. Ofta finns mycket att förbättra på husets klimatskal.
 • Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, halogenlampor och mobiltelefonladdare har alla en transformator som förbrukar el. Känn om den är varm, då förbrukar den el. Använd grenkontakt med on/off-knapp.
 • Tänk LivsCykelKostnad, LCC, dvs ta med energiförbrukning och underhållskostnad i beräkningarna vid inköp av nya produkter.
 • Vid byte av vitvaror, välj maskiner med lägre energiförbrukning (A-märkta) trots eventuellt högre inköpspris, LCC.
 • En lågenergilampa brinner ca tio gånger längre och förbrukar 80 % mindre energi än en glödlampa.
  Släck lampan när ingen är i rummet!
 • Det finns även tips och råd som är mer kopplade till de fyra årstiderna, här finns några.   
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 18 juli 2012.

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213