Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Ylva Kindgren Gruppchef förvaltningsstöd
    Tekniska förvaltningen förvaltningsstöd
    792 80 Mora
    Växel: 0250-26290

    Telefontid månd-fred 08.00-11.30

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213