Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Föreningsservice Tekniska förvaltningen
    Fredsgatan 16
    79280 Mora
    Växel: 0250-26290

    Telefontid månd-fred kl 08.00-11.30

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213