Handikapprådet

Kommunala handikapprådet i Mora (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens nämnder.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder 4 gånger per år. Till rådet utser samtliga nämnder vardera 1 politisk ledamot och ersättare för denne.

Handikappföreningar som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ingår i rådet med ledamot och ersättare. I specifika frågor har handikapprådet utsett arbetsgrupper som bereder ärenden mellan sammanträderna.

 

Ledamöter i tillgänglighetsrådet, mandatperioden 2015-2018

 

Politiskt valda ledamöter

Invgvar Niilimaa (MOP), ordförande

Malin Höglund (M) 

Bernt Persson (S) 

Kommunala tillgänglighetsrådets ledamöter

 

Sekreterare

Katarina Jönsson

 

Sammanträdesplan 2017

Torsdag 16 februari (Beredning måndag 6 februari)

Seniordag torsdag 20 april.

Torsdag 1 juni (beredning måndag 15 maj)

Torsdag 28 september (beredning måndag september)

Torsdag 30 november (beredning måndag 6 november)

 

Mötesanteckningar

2017-09-28

2017-06-01

2017-02-16

2016-12-01

2016-09-22

2016-06-02

2016-02-17

 

Protokoll

2015-10-29

2015-09-11

2015-05-21

2015-03-19

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Ingvar Niilimaa Ordförande kommunala handikapprådet
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213