Påverka din kommun

Mot centrum Visa större bild

Bloggar

Politiker och tjänstemän har möjlighet att blogga, det vill säga att skriva dagboksliknande anteckningar. Denna möjlighet kommer att utnyttjas av de som är intresserade och periodiskt skriver ner sina funderingar.

För närvarande bloggar:

Stadsbyggnadsförvaltningen  (Ämne: Fördjupad översiktsplan, Mora)

----------------------------------------------------------------------------

Fråga våra politiker

Frågepanelen är en plats på kommunens webbplats för den som vill komma i kontakt med representanter från något av de politiska partierna i kommunen. Frågor kan ställas och politikerna ges möjlighet att svara och kommentera.  

Morapanelen

Morapanelen är ett antal Morabor, f n ca 180 st, som frivilligt ställer upp och besvarar frågor via webbenkäter. Panelen har inte beslutsrätt, mer än i undantagsfall, men ska vara en instans som förbättrar beslutsunderlagen för de förtroendevalda. Panelen får minst 4 frågor per år. 

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att väcka ärenden, medborgarförslag, i fullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Det är en ypperlig möjlighet för dig att lämna in förslag på förändringar till kommunen.

I medborgarförslaget skriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige ska behandla. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Medborgarundersökningar m.m.

Kommunen genomför vartannat år i samarbete med Statistiska Centralbyrån så kallade medborgarundersökningar. 1000 Morabor intervjuas och enkäten omfattar följande områden:

  • Medborgarna tycker till om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Medborgarna tycker till om kommunens verksamheter
  • Medborgarna betygsätter möjligheterna till inflytande i kommunen

Vi genomför även andra undersökningar, till exempel attitydundersökningar av typen "Vad tycker Moraborna om sig själva"? 

Kontakta våra politiker

Direktkontakt med en förtroendevald är oftast den rakaste vägen om du har en fråga du vill ta upp eller ett förslag till förändring. I vårt s k förtroendemannaregister får adressuppgifter på de förtroendevalda. Det går att söka på namn, parti eller nämnd.

Sök i kommunens diarium

Diariet är ett register där kommunen registrerar inkommmande och utgående handlingar.

Regler för sekretess

I Sverige gäller offentlighetsprincipen. Syftet är att ge medborgarna insyn i den kommunala verksamheten. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du har rätt att ta del av alla handlingar som inte är sekretessbelagda. De flesta handlingar är offentliga. 

Demokratidagar för ungdomar

Demokratidagar för ungdomar äger rum varje år. Varje träff följs av en så kallad Hörring där uppföljning sker. Demokratidagarna är öppna för alla och där avhandlas olika samhällsfrågor och utmynnar i handlingsplaner inom respektive område som lämnas över till politikerna.

Demokratidagar för seniorer

Demokratidagar för seniorer äger rum varje år. Varje träff följs av en så kallad Hörring där uppföljning sker. Demokratidagarna är öppna för alla och där avhandlas olika samhällsfrågor och utmynnar i handlingsplaner inom respektive område som lämnas över till politikerna. 

Byutvecklingsmöten

Ett antal gånger per år besöker förtroendevalda och tjänstemän kommunens byar efter ett rullande schema. Byarna kan även vara mer centralt belägna områden, t ex Utmeland eller Morkarlby. Vid träffarna informerar kommunen om vad som är på gång från kommunens sida i byn och mötesdeltagarna ställer konkreta frågor och förmedlar behov mm. Varje träff följs av ett uppföljningsmöte inom ett år.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 7 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213