Överklaga beslut

Kommunalbesvär

Det finns två olika sätt att klaga på ett kommunalt beslut, kommunal- eller förvaltningsbesvär. Det kan vara ett beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd men också ett så kallat delegationsbeslut av en förtroendevald eller anställd i kommunen

Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas genom kommunalbesvär. Kommunalbesvär handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagande innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem.

Beslutet överklagas hos förvaltningsrätten och kan upphävas om

 • det begåtts något formellt fel i samband med beslutet
 • beslutet inte är en kommunal angelägenhet
 • den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Ett kommunalbesvär måste vara skriftlig och inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, omfattar således även lämpligheten, och är inte begränsad till lagligheten i det överklagade beslutet.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till förvaltningsrätten (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller).

Om ett beslut kan överklagas genom ett förvaltningsbesvär lämnas oftast en upplysning om hur man överklagar till den som får ett beslut som går honom eller henne emot.

Hur skriva ett överklagande (förvaltningsbesvär)?

Om kommunen vägrar att lämna ut en handling kan detta överklagas. Det görs till kammarrätten, men överklagandet skickas till kommunen. Mer information finns via länken ovan. 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mora kommun Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

  Öppettider växel och reception: vardagar kl. 07.45-12.00, 12.45-16.30

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213