Fritidsavdelning

Verksamhetens mål är att idrotts- och fritidsanläggningarna ska medverka till att alla kommuninnevånare skall kunna erhålla en stimulerande, varierande och innehållsrik fritid. Verksamheten erbjuder kommuninnevånare, turister, föreningar och skola olika möjligheter till idrotts- och fritidsaktiviteter.

De anläggningar som finns inom verksamheten innefattar bl.a.

Utöver detta ansvarar fritidsavdelningen också för gästbryggor i Saxviken, skötsel och underhåll av ett 10-tal friluftsbad med tillsyn av badbryggor och livbojar m m, tillsyn och underhåll av Siljansledens vandrings- och cykelled och iordningsställande av anläggningar för div. punktarrangemang.

Anläggningarna är öppna under hela året för sommar- och vinteraktiviteter.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 november 2011.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Lasse Ericsson Fritidschef
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 08
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48
 • Mikael Helgeson Arbetsledare, Utomhusgruppen Fritid
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-262 30
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213