Socialförvaltningen

Alla blanketter utom "Restaurangrapport" kan du fylla i på datorn, skriva ut, signera och skicka till oss. De blanketter som är märkta med asterisk (*) kan du dessutom spara i ifyllt skick i din dator.

(Forms in English, see bottom of the page).

 

Alkohol, spel, tobak

Information

 

Alkoholpolitiskt handlingsprogram

Egenkontrollprogram - tobaksförsäljning

Råd och anvisningar för sluten servering

Riktlinjer för serveringstillstånd i Mora kommun 

 

Blanketter

Anmälan om ändring av verksamhet/adress

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Anmälan om serveringsansvarig personal

Ansökan om tillstånd för servering av alkohol vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Anmälan om försäljning/severing av folköl

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Anmälan om kryddning av snaps

Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd 

Restaurangrapport

Anvisningar till restaurangrapport 

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Anmälan om kassaregister

Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Finaniseringsplan vid inköp av restaurangrörelse

Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden 

In English

Application - Sale and serving of beer up to 2.8 % by volume

Application - License for the serving of alcoholic beverages

Notification - Sale of tobacco 

Individ- och familjeomsorg

Orosanmälan - barn som far illa

Ansökan om försörjningsstöd

Återbesöksformulär försörjningsstöd 

Äldreomsorg/LSS

Ansökan om bistånd SoL

Begäran om insats enligt LSS

Intresseanmälan gällande kommunens ordinära boende

Övrigt

Klagomålsblankett

Inkomstförfrågan

Intyg över dödsbo

Ansökan om begravningskostnad

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213