Barn och utbildningsförvaltningen

Några av blanketterna kan du fylla i på datorn, skriva ut, signera och skicka till oss. Vi jobbar med att göra de flesta ifyllningsbara. Du kan än så länge inte skriva under dem digitalt, inte heller spara ifyllda blanketter.

Blanketter märkta med * är ifyllningsbara direkt i din dator.

 

Barnomsorg

Platsansökan, inkomstuppgift, schema och uppsägning görs på webben  https://mora.dexter-ist.com

 

Ansökan om omsorg på obekväm tid

Ansökan om tillfälligt utökad tid*

Autogiroanmälan-medgivande*

Delad faktura*

Grundskola

Ansökan om ledighet för elev

Anmälan om in-, utflyttning och byte av skola

Ansökan om skolskjuts

Kulturskola

Anmälan och information, Kulturskolan Miranda

Vikarier

Registerutdrag

PM barnomsorgsvikarier

PM lärarvikarier

Timrapport

Övrigt

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg*

Nordea - anmälan/ändring löntagaruppgifter 

Gymnasieskolan 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213