Blanketter

Här finns blanketter i PDF-format att ladda ner och skriva ut. För att kunna göra det måste du ha en PDF-läsare installerad på din dator.

Installera en PDF-läsare

Information om Personuppgiftslagen

( SFS nr 1998:204)

När du gör en ansökan/anmälan på någon av Mora kommuns blanketter innebär det att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register.

Det sker enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av speciallagstiftning. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som Du lämnat dem för.

Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas.

Personuppgiftsansvarig i Mora kommun är respektive nämnd.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör behandling av den sökande. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att rätta felaktiga uppgifter.

Har du frågor om detta kan du vända dig till den som handlägger ditt ärende.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 4 november 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213