Kommun & politik

Kommunhuset
Nusnäs

Dialogmöte i Nusnäs bystuga

21 november 2014

Under torsdagskvällen deltog Mora kommun på ett välbesökt bymöte i Nusnäs. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed inledde mötet med att berätta om den nya politiska majoriteten och vad de vill satsa på i den kommande mandatperioden.

Inköpsstopp för Mora kommun

Inköpsstopp för Mora kommun

21 november 2014

Från och med 1 november och fram till årets slut råder ett generellt inköpsstopp för samtliga förvaltningar i Mora kommun.

varg

Mora kommun lämnar synpunkter på förvaltningsmål rörande björn och varg

11 november 2014

Viltförvaltningsdelegationens inflytande bör vara större för att kunna förankra rovdjursfrågor hos allmänheten i glesbygden. Det skriver Mora kommun i ett remissvar till Länsstyrelsen Dalarna.

Näringslivsstrategi

Ny näringslivsstrategi i Mora kommun

11 november 2014

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att godkänna en ny näringslivsstrategi. Målen i strategin är att erbjuda företagare bästa tänkbara service och bemötande och skapa förutsättningar för ett näringsliv med internationell klass.

Fler nyheter

Fler nyheter

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213