Kommun & politik

Kommunhuset
Vy över Mora

Hjälp oss att bli bättre

22 september 2016

Under hösten 2016 kommer Mora kommun att vara med i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Här har 1 200 morabor chansen att göra sin röst hörd om Mora som plats att leva på, kommunens service och verksamheter.

Sollerö kommunhus

Mora kommun säljer Sollerö kommunhus

19 september 2016

Kommunen har sedan en tid tillbaka haft planer på att avveckla ägandet av kommunhuset på Sollerön. Nu föreslår kommunen att Sollerö sockenförening köper huset.

Dialogmöte regional indelning

Sammanställning från dialogmöte om regional indelning

9 september 2016

Mora kommun ska yttra sig över indelningskommitténs förslag, Regional indelning – tre nya län, och kommunstyrelsen har genom att anordna ett informations- och dialogmöte 30 augusti inhämtat kommuninvånarnas synpunkter i frågan

Kostcirkel

Informationsmöte för lokala livsmedelsleverantörer samt visning av MPS

2 september 2016

Mora kommuns inköpscentral bjuder in lokala livsmedelsleverantörer till informationsmöte den 28 september samt visning av Mercells upphandlingsstöd MPS den 9 november.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Fråga våra politiker

Till Frågepanelen

 

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213