Kommun & politik

Kommunhuset
politisk plattform 2014-2018

MoraAlliansen presenterar sin politiska plattform

27 november 2014

Under torsdagen presenterade de styrande partierna i MoraAlliansen sina politiska visioner för den kommande mandatperioden. Den politiska plattformen blir det dokument som ska styra kommunens utveckling de kommande åren.

Nusnäs

Dialogmöte i Nusnäs bystuga

21 november 2014

Under torsdagskvällen deltog Mora kommun på ett välbesökt bymöte i Nusnäs. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed inledde mötet med att berätta om den nya politiska majoriteten och vad de vill satsa på i den kommande mandatperioden.

Inköpsstopp för Mora kommun

Inköpsstopp för Mora kommun

21 november 2014

Från och med 1 november och fram till årets slut råder ett generellt inköpsstopp för samtliga förvaltningar i Mora kommun.

varg

Mora kommun lämnar synpunkter på förvaltningsmål rörande björn och varg

11 november 2014

Viltförvaltningsdelegationens inflytande bör vara större för att kunna förankra rovdjursfrågor hos allmänheten i glesbygden. Det skriver Mora kommun i ett remissvar till Länsstyrelsen Dalarna.

Fler nyheter

Fler nyheter

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213