Kommun & politik

Kommunhuset
Ange alt-text här.

Oro för brandkårens framtida kompetensförsörjning

3 mars 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap snabbutreder att kraftigt försämra kommunernas möjlighet att utbilda brandmän och befäl. Kommuner från nord till syd kritiserar därför ansvarig myndighet utifrån en oro för brandkårens kompetensförsörjning.

Utrymningsskylt

TIllfällig övernattning

27 februari 2015

Du vet väl att brandskyddet i t.ex. skolor och idrottshallar inte är dimensionerat för sovande personer. Planerar du att hyra ut liknande lokaler behöver du anmäla det till Brandkåren.

Fridhemsplan feb 2015

Fridhemsplan i Mora rustas upp

26 februari 2015

Fridhemsplan är en strategiskt viktig plats i centrala Mora. Nu ska platsen rustas upp och bli mer attraktiv.

skylt

Ny plan ska förbättra servicen i Moras socknar och byar

25 februari 2015

Mora kommun har tagit fram en serviceplan för att ge en helhetsbild av den tillgängliga kommersiella och offentliga servicen på landsbygden. Förhoppningen är att etablera nya mötesplatser, så kallade servicepunkter, ute i byarna.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213