Kommun & politik

Kommunhuset
kf 141020

Ny kommunstyrelse vald

20 oktober 2014

Under måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde valdes nya ledamöter till kommunstyrelsen och ordförandeposter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessutom utsågs nya revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

bengt-åke rehn

”Roligt att se Mora växa på alla fronter”

17 oktober 2014

– Jag är glad över att ha fått vara aktiv i en koalition som skapat trygghet och kontinuitet för medborgarna i Mora. Det säger kommunstyrelsens avgående ordförande Bengt-Åke Rehn (S)

ordförandeklubba

Ny kommunfullmäktige tillträder måndag 20 oktober

17 oktober 2014

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vid måndagens möte väljs ett antal viktiga poster.

avtackning Bengt Jernhall KF

Bengt Jernhall lämnar posten som ordförande i kommunfullmäktige

17 oktober 2014

År 2002 blev han ombedd att engagera sig politiskt. Han svarade ja, och trots att han aldrig sysslat med politik tidigare blev han genast vald till ordförande för kommunfullmäktige i Mora. Efter tolv år på posten lämnar nu Bengt Jernhall sitt uppdrag.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213