Kommun & politik

Kommunhuset
Rådig personal

Medalj för rådigt ingripande

27 mars 2015

Den 25 decemeber började en boende på Hanslindens servicehus att brinna. Tre stycken i personalen uppmärksammade detta och räddade kvinnans liv, för detta har de förärats med brandskyddsföreningens plakett för "Rådigt ingripande".

referensgruppsmöte varumärke

Tillsammans tar vi nästa steg för att utveckla Mora

26 mars 2015

Under onsdagen hölls ett första referensgruppsmöte kring arbetet med varumärket Mora. Deltagarna diskuterade hur ett platsvarumärke ska bidra till att skapa tillväxt för Mora.

bygge hus planering

Beslutad byggstart för nytt särskilt boende

10 mars 2015

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att ett nytt särskilt boende ska byggas i Noret Norra. Boendet planeras ge 32 nya lägenheter och vara klart för inflyttning under våren 2017.

budget beräkning

Minskade skatteintäkter påverkar budgetprocessen för 2016

10 mars 2015

En ny prognos visar att Mora kommun beräknas få 6 miljoner mindre i skatteunderlag för 2016 än vad man trodde i höstas. Det gör att kommunens verksamheter måste se över alternativ för omfördelningar och effektiviseringar.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213