Kommun & politik

Kommunhuset
utanförskap unga

Satsning för att minska ungas utanförskap

13 januari 2015

Projektet ”En gemensam ingång” vill få olika aktörer att samverka för att hjälpa unga mellan 16 och 30 år att ta sig in på arbetsmarknaden eller börja studera.

migrationsverket

Mora kommun utökar boendeplatser för ensamkommande barn

13 januari 2015

Antalet boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige utökas från 15 till 28 platser. Ökningen av antalet platser görs för att kunna planera mottagandet bättre.

medborgare dialog

Mora utvecklar dialogen med medborgarna

13 januari 2015

Mora kommun startar ett projekt för att öka möjligheterna till delaktighet och dialog för kommunens invånare. Projektet görs i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Rökdykare

Stort antal utryckningar

7 januari 2015

Mora Brandkår gjorde totalt 478 stycken utryckningar under 2014, vilket är rekord sett till antalet. Jämfört med tio år tillbaka, år 2004, har utryckningarna ökat med närmare 50 procent.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213