Kommun & politik

Kommunhuset
laptop, bärbar dator

Ärendehanteringssystem stängs av tillfälligt

16 december 2014

Mora kommun byter ärende- och dokumenthanteringssystem. Under onsdagen den 17 december stängs därför kopplingen mellan nuvarande ärendehanteringssystem och mora.se av.

Invigning

Mora Brandkår invigde ny brandbil

12 december 2014

Klockan 11:00 idag invigde Moras kommunalråd, Anna Hed (c) den nya släck- och räddningsbilen på brandstationen i Mora. Bilen är modernast i landet och tas i bruk idag.

digital infartstavla

Digitala infartstavlorna på plats

3 december 2014

Nu är Moras infartsskyltar på plats, både digitala och analoga.

Besparing BUN

Kommunnämnder ska ta fram sparförslag för 2015

1 december 2014

Kommunplan 2015, Mora kommuns verksamhetsplan med budget, antogs av kommunfullmäktige under måndagskvällen. I kommunplanen gavs samtliga nämnder i uppdrag att ta fram sparförslag på en procent av nämndens totala budget under det kommande året.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213