Vindbruksplan Mora

Stadsbyggnadsförvalningen Mora Orsa har framtagit en vindbruksplan för Mora kommun.

Syftet har varit att utpeka områden som bedöms som lämpliga för utbyggnad av vindkraft samt att ta fram riktlinjer för hur etableringar ska utformas med hänsyn till bl.a. natur-, kultur- och turismvärden.

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats, som analyserar konsekvenserna av den föreslagna vindkraftsutbyggnaden. Planhandlingarna kan laddas ned till höger.

Övriga handlingar finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa.


 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Tommy Ek Förvaltningschef / Stadsarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 52
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213