Detaljplan för verksamheter norr om Färnäs

Ange alt-text här.  Byggnadsnämnden i Mora har godkänt detaljplanen för verksamheter norr om Färnäs för granskning. Granskingen pågår från den 1 till den 22 september 2017.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering av handel och bilservice i anslutning till handelsområdet i Mora Noret och i nära anslutning till väg 70.

Planen ska utformas så att boende i Noret och Färnäs kan ta sig genom området till skogsmarken norr om planområdet. Störningar för närliggande bostäder ska minimeras. Området ska även utformas för att vara attraktivt för trafikanter på väg 70.

Planen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). En behovsbedömning har upprättats. Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på förslaget ska skickas in senast den 22 september via This is a mailto link eller skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12, 792 80 Mora där också planhandlingarna finns tillgängliga under samrådstiden, under kontorets öppettid mån - fre kl. 13:00 - 15:30 (Ring 0250-262 73 om inte öppettiden passar dig). Märk inkomna synpunkter med ärendets dnr: MK BN 2016/00266.

Granskning/Utställning

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Andrea Andersson Planarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 57
  Växel: 0250-260 00
 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213