Detaljplan för genomfart Mora

Ange alt-text här.

Byggnadsnämnden i Mora godkände detaljplanen den 11 december 2017 § 247. Planen kommer att antas av kommunfullmäktige tidigast den 5 februari 2018.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70. Detaljplanen möjliggör även bostäder på f.d. busstationen.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora, under kontorets öppettider måndag-fredag kl. 13.00-15.30. (Dag före röd dag stänger kontoret kl. 14.00)

Vid frågor kontakta handläggare Andrea Andersson, tel.nr: 0250 – 262 57, eller Håkan Persson, tel. nr 0250- 262 67.

Se Trafikverkets animerade film, E45 genom Mora - vid Kristinebergskullen

Antagande

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 december 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213