Ny plan- och bygglag från den 2 maj

29 april 2011

Den gamla härstammar från 1980-talet och har med ålderns rätt ersatts av en ny upplaga som bättre motsvarar dagens krav.

Några av de viktigaste förändringarna är:

  • I samband med bygglovsansökan ska en kontrollansvarig anmälas.
  • Bygglov ska ges inom 10 veckor från ansökan.
  • Efter besvärstidens utgång vinner numera beslutet laga kraft och kan därför inte överklagas.
  • Den tidigare benämningen byggsamråd försvinner och heter numera tekniskt samråd.
  • Byggnadsnämnden måste göra minst ett besök på byggarbetsplatsen utom vid enklare byggen.
  • Slutsamråd ska hållas och det görs i allmänhet på byggarbetsplatsen. Slutsamrådet ligger sedan till grund för slutbeskedet.
  • Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk.

Här hittar du mer information om den nya plan- och bygglagen 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 29 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213