Ny plan- och bygglag från den 2 maj

29 april 2011

Den gamla härstammar från 1980-talet och har med ålderns rätt ersatts av en ny upplaga som bättre motsvarar dagens krav.

Några av de viktigaste förändringarna är:

  • I samband med bygglovsansökan ska en kontrollansvarig anmälas.
  • Bygglov ska ges inom 10 veckor från ansökan.
  • Efter besvärstidens utgång vinner numera beslutet laga kraft och kan därför inte överklagas.
  • Den tidigare benämningen byggsamråd försvinner och heter numera tekniskt samråd.
  • Byggnadsnämnden måste göra minst ett besök på byggarbetsplatsen utom vid enklare byggen.
  • Slutsamråd ska hållas och det görs i allmänhet på byggarbetsplatsen. Slutsamrådet ligger sedan till grund för slutbeskedet.
  • Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk.

Här hittar du mer information om den nya plan- och bygglagen 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 29 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213