Primärkartan

Primärkartan är en storskalig karta över tätbebyggda områden framställd, dels genom mätningar i fält, dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Kartan har ett stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet (0,1-2,0 m). Materialet underhålls och kompletteras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen. De centrala delarna samt Grönklitt ajourhålls kontinuerligt varje år. Övriga tätbebyggda områden ajourhålls efter ett rullande schema.

Kartan är digital och finns därmed som kartdatabas och kan därför levereras och ritas ut över ett valfritt område, med valfritt innehåll och i valfri skala. Primärkartan är basen för de flesta andra kartor som framställs över kommunens område och kan levereras i många digitala format.

På primärkartan redovisas vägar, byggnader, fastighetsgränser, strandlinjer, mm.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 1 april 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213