Nybyggnadskarta

Vad är en nybyggnadskarta?

När du ska söka bygglov för en villa, industribyggnad eller fritidshus inom sammanhållen bebyggelse ska det i din bygglovsansökan finnas med en nybyggnadskarta. (Är du osäker om din ansökan kräver en nybyggnadskarta kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 0250-262 57 (Mora) eller 0250-262 70 (Orsa))

En nybyggnadskarta beskriver hur fastigheten (tomten) ser ut med gränser, eventuell detaljplan och markhöjder. Dessutom visar den ett förslag till förbindelsepunkt för VA-anslutning och de tekniska uppgifter som behövs för anslutningen.

Kartan ritas i skala 1:500

Med hjälp av informationen i nybyggnadskarta placerar du in de nya byggnaderna och kartan kan användas som situationsplan i bygglovsansökan.

Kartan levereras till dig i pappersform i tre exemplar. Om så önskas kan leverans ske digitalt i DWG- eller PDF-format.

Hur beställer jag?

Du beställer din nybyggnadskarta hos Stadsbyggnadsförvaltningen, Kartenheten 0250-262 21. Vid beställningen skall du uppge ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnr/organisationsnr samt vilken fastighetsbeteckning beställningen avser. Du kan också fylla i nedanstående blankett och skicka in till oss.

Beställning, nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

Vad kostar det?

Pris för en nybyggnadskarta är enligt gällande taxa 5778:- där fältarbete fordras samt 4237:- där fältarbete ej fordras.
Taxan gäller fr o m 1 juni 2011 i Orsa kommun och fr o m 1 juli 2011 i Mora kommun. Se bygglov-, kart- och mättaxan.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 17 april 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213