Nybyggnadskarta

Vad är en nybyggnadskarta?

När du ska söka bygglov för en villa, industribyggnad eller fritidshus inom sammanhållen bebyggelse ska det i din bygglovsansökan finnas med en nybyggnadskarta. (Är du osäker om din ansökan kräver en nybyggnadskarta kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 0250-262 58.

En nybyggnadskarta beskriver hur fastigheten (tomten) ser ut med gränser, eventuell detaljplan och markhöjder. Dessutom visar den ett förslag till förbindelsepunkt för VA-anslutning och de tekniska uppgifter som behövs för anslutningen.

Kartan ritas i skala 1:500

Med hjälp av informationen i nybyggnadskarta placerar du in de nya byggnaderna och kartan kan användas som situationsplan i bygglovsansökan.

Kartan levereras till dig i pappersform i tre exemplar. Om så önskas kan leverans ske digitalt i DWG- eller PDF-format.

Hur beställer jag?

Du beställer din nybyggnadskarta hos Stadsbyggnadsförvaltningen, Kartenheten 0250-262 21. Vid beställningen skall du uppge ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnr/organisationsnr samt vilken fastighetsbeteckning beställningen avser. Du kan också fylla i nedanstående blankett och skicka in till oss.

Beställning, nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

Vad kostar det?

Pris för en nybyggnadskarta är enligt gällande taxa 5778:- där fältarbete fordras samt 4237:- där fältarbete ej fordras.
Taxan gäller fr o m 1 juni 2011 i Orsa kommun och fr o m 1 juli 2011 i Mora kommun. Se bygglov-, kart- och mättaxan.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213