Blanketter

Blanketterna måste öppnas i Adobe Acrobat. Vissa webbläsare har inbyggda PDF-läsare. Du kan då vara tvungen att ladda ner filen och öppna från din hårddisk. Adobe Acrobat Reader finns att hämta gratis här.

Blanketterna kan du fylla i på datorn, skriva ut, signera och skicka till oss. Alla är ifyllningsbara men du kan än så länge inte skriva under dem digitalt. De som är märkta med asterisk (*) kan dessutom sparas i ifyllt skick i din dator. (**) innebär att blanketten går att fylla i på datorn men kan inte sparas i ifyllt skick.

(Forms in English, see bottom of the page).

Bygglov, marklov och rivningslov

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov*

Ansökan om lov, skylt/ljusanordning*

Teknisk beskrivning, översiktlig*

Infoblad lov/anmälan

Anmälan

Ej lovpliktig åtgärd, ex. vid installation av vatten och avlopp eller ej lovpliktig rivning. Vid anmälan av installation av eldstad och/eller rökkanal används den översta blanketten i övriga ärenden den andra blanketten.

Anmälan eldstad/rökkanal**

Anmälan, ej lovpliktig åtgärd

Teknisk beskrivning, VA-installation*

Förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked*

Kontrollansvarig

Anmälan kontrollansvarig

Bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Infoblad bostadsanpassningsbidrag

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens*

Enkelt avhjälpta hinder

Anmäl enkelt avhjälpt hinder

Mätningsbeställning

Beställning, lägeskontroll*

Beställning, nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta*

Beställning, utstakning*

Lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregistret* (flerbostadhus inkl specialbostäder)

Ajourhållning av lägenhetsregistret* (småhus inkl. fritidshus)

In English

Application for building permit/Notification of building

Notification of demolition 

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Bygglovsenheten

   

  Bygglovsenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12
  Växel: 0250-260 00

  Öppettider:
  11-12 september har Mora- och Orsakontoret stängt pga utbildning

  Mån-fre 13:00-15:30

  Vi stänger kl 14:00 dag före "röd" dag: 13 april, 24 maj, 5 juni, 22 juni och 3 november. Gäller både Mora och Orsa

  Telefontid:
  Expedition kl 10:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
  Byggnadsinspektörer: kl 10:00 - 11:30

  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

   

   

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

 

Per Olof Olsson, bygglovschef

0250-262 66


Andreas Ytterberg, byggnadsinspektör
0250-262 51

Rasmus Öhrén, byggnadsinspektör
0250-262 69

Maria Strand, byggnadsinspektör
0250-262 58

Jan Malm, byggnadsinspektör
0250-262 74

 

Ulricha Martinsson, handläggare av bostadsanpassningsbidrag

0250-262 55

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213