Byar i Mora kommun

Flygbild över Vattnäs Visa större bild
Vattnäs sett från ovan.

Mora byaråd är ett kommunbygderåd (en sammanslutning av olika lokala utvecklingsgrupper) anslutet till Folkrörelserådet Hela Sverige Ska Leva och till Länsbygderådet Dalarnas Landsbygdsforum.

Målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen, öka informationsflödet och kommunikationerna med föreningens medlemmar – gamla som nya. Byarådet ska vara kontakt- och samarbetsorgan mellan byarna samt mellan byarna och tätorten.

Byarådet ska eftersträva att fler medlemmar ansluter sig, detta för att stärka sin trovärdighet som representant för kommunens alla byar. Viktigt är att arbeta för föryngring i de olika styrelserna för att tillvarata och utveckla byarna utifrån de yngres behov.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 6 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213