Kommunal tomtkö

Mora kommun har ingen tomtkö.

När kommunen har nya tomter till försäljning annonseras detta i Mora tidning, Falu kuriren, Dalademokraten samt på kommunens hemsida. I annonsen finns datum och tid angivet när intressenter tidigast får boka tomt. Detta sker genom att intresserade kommer till kommunkontoret på angiven tid, varvid lottdragning sker på aktuella tomter.

Tomter som tidigare utannonserats finns att köpa omgående. Dessa finns redovisade under "Lediga tomter".

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213