Lediga bostäder

Morastrand AB

Morastrand AB är Mora kommuns helägda bostadsbolag och som sådant ett allmännyttigt bostadsföretag. Det innebär att bolaget arbetar utan enskilt vinstintresse, i samarbete med kommunen och under dess tillsyn.

Hyran bestäms vid förhandlingar mellan hyresgästerna och bostadsföretaget. Morastrand AB redovisar då sin kalkyler och beräkningar för hyran, uppgjorda enligt självkostnadsprincipen. Hyresgästerna har dessutom inflytande i en rad andra frågor, som har med boendet att göra.

För mer information, besök Morastrands webbplats

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 21 december 2015.

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213