Behörighet

För att få studera på högskola och universitet måste du ha vissa förkunskaper, detta kallas behörighet. Behörighet är indelat i grundläggande behörighet och särskild behörighet.
Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning i Sverige. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper, det kallas särskild behörighet. Att du uppfyller behörighetskraven innebär inte automatiskt att du blir antagen. Behörighetskraven ska ge dig som sökande besked om vad som krävs för att kunna påbörja en viss utbildning.

Utbildning vid högskolor och universitet är indelat i tre nivåer:
  • Grundnivå för nybörjare
  • Avancerad nivå
  • Forskarnivå

Här kan du läsa mer om examen på varje nivå

 
 
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 24 november 2017.

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213