Skolans dokument samt länkar

   

Rektors vision (sept 2015)

Plan mot kränkande behandling MrkH_170224

Värdegrundsregler framtagna av elever, remitterade av personal, beslutade av rektor.

Värdegrundsregler MrkH lå1718

 

  

Anhöriginformation 2017_2018

Ansökan om ledighet for elev

Beställning av specialkost

Försäkringar

Godkannande SMS

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 20 september 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213