Blanketter

Några av blanketterna kan du fylla i på datorn, skriva ut, signera och skicka till oss. Vi jobbar med att göra de flesta ifyllningsbara. Du kan än så länge inte skriva under dem digitalt, inte heller spara ifyllda blanketter.

Blanketter märkta med * är ifyllningsbara direkt i din dator.

 

Barnomsorg

Platsansökan, inkomstuppgift, schema och uppsägning görs på webben: 

Ansökan till förskolan 

Ansökan till fritids

Ansökan om omsorg på obekväm tid

Ansökan om tillfällligt utökad tid / ändrade vistelsetider

Autogiro anmälan-medgivande*

Delad faktura* 

Grundskola

Ansökan om ledighet för elev

Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Mora kommun. Gäller elev som inte är folkbokförd i Mora kommun

Anmälan om in-, utflyttning och byte av skola

Ansökan om skolskjuts

Kulturskola

Anmälan, Kulturskolan Miranda

Vikarier

Registerutdrag

Timrapport

Övrigt

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg*

Nordea - anmälan/ändring löntagaruppgifter 

Gymnasieskolan 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213