Grundskola

Grundskolan är organiserad i 13 skolenheter väl fördelade inom de olika kommundelarna. Merparten av skolorna är byskolor med ett elevantal från ca 20-200 elever. På den största skolan som ligger i centralorten uppgår elevantalet till ca 600.

Grundskolan i Mora uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 93% av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 23 februari 2015.

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213