Grundskola

Grundskolan är organiserad i 13 skolenheter väl fördelade inom de olika kommundelarna. Merparten av skolorna är byskolor med ett elevantal från ca 20-200 elever. På den största skolan som ligger i centralorten uppgår elevantalet till ca 600.

Grundskolan i Mora uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 93% av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 23 februari 2015.

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213