Grundskola

Grundskolan är organiserad i 13 skolenheter, varav en är en friskola, väl fördelade inom de olika kommundelarna. Merparten av skolorna är byskolor med ett elevantal från ca 20-200 elever. På den största skolan som ligger i centralorten uppgår elevantalet till ca 600.

Grundskolan i Mora uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 93% av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 september 2016.

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213