Talpedagog

Talpedagogen inom grundskolan arbetar med elever som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation. Arbetet sker i samverkan med skolans personal, elev och vårdnadshavare.

I arbetet ingår:

  • Bedömning av elevens tal- och språkförmåga.
  • Direktarbete med elever utifrån varje elevs behov.  
  • Handledning till pedagoger, råd och stöd till vårdnadshavare /pedagoger för att stimulera elevens tal- och språkutveckling.
  • Samarbete med berörd personal inom Elevhälsoenheten.
  • Kontakt med logoped vid aktuella elevärenden.
  • Delta i träffar med talpedagoger i länet.
  • Bedriva fortbildningsarbete främst genom handledning och träffar med pedagoger.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 

 

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213