Skolsköterska, skolläkare

Skolhälsan i Mora arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och en lokal metodbok. Arbetsuppgifterna inom skolhälsan är främst förebyggande. Verksamheten omfattar hälsoundersökningar och hälsosamtal, vaccinationsprogram och medicinsk studie- och yrkesvägledning - allt utifrån ett fastställt basprogram.

Skolsköterskan är den som har regelbunden kontakt med eleverna och alltid deltar i elevhälsoteamet. Skolläkaren, som arbetar på många skolor, träffar barn och ungdomar med särskilda behov och deltar i elevhälsoteamets arbete när kompetensen efterfrågas.

Skolhälsan ger också stöd och hjälp till elever som är i behov av särskilt stöd, har psykosociala eller medicinska problem eller är i svåra livssituationer. Skolhälsan har mottagningsverksamhet och svarar för enklare sjukvårdande uppgifter.

Tillsammans med övrig skolpersonal medverkar skolhälsan i frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö. Skolhälsan ingår i elevhälsoteamet och bidrar med kunskaper om elevers hälsa, uppväxt och sociala förhållanden; en helhetsbild som behövs för att utveckla lärandemiljön.

Skolhälsan har sekretess vilket gör att information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder).

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213