Skolsköterska, skolläkare

Skolhälsan i Mora arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och en lokal metodbok. Arbetsuppgifterna inom skolhälsan är främst förebyggande. Verksamheten omfattar hälsoundersökningar och hälsosamtal, vaccinationsprogram och medicinsk studie- och yrkesvägledning - allt utifrån ett fastställt basprogram.

Skolsköterskan är den som har regelbunden kontakt med eleverna och alltid deltar i elevhälsoteamet. Skolläkaren, som arbetar på många skolor, träffar barn och ungdomar med särskilda behov och deltar i elevhälsoteamets arbete när kompetensen efterfrågas.

Skolhälsan ger också stöd och hjälp till elever som är i behov av särskilt stöd, har psykosociala eller medicinska problem eller är i svåra livssituationer. Skolhälsan har mottagningsverksamhet och svarar för enklare sjukvårdande uppgifter.

Tillsammans med övrig skolpersonal medverkar skolhälsan i frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö. Skolhälsan ingår i elevhälsoteamet och bidrar med kunskaper om elevers hälsa, uppväxt och sociala förhållanden; en helhetsbild som behövs för att utveckla lärandemiljön.

Skolhälsan har sekretess vilket gör att information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder).

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 14 april 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213