Skolpsykologer

Till skolpsykologen kan du vända dig om du har behov av att:

  • Veta mera om ditt barns starka och svaga sidor och hur du kan hjälpa henne/honom vidare i skolsituationen.
  • Belysa din situation i skolan ur ett psykologisk perspektiv.
  • Som medarbetare, se de psykologiska processer du befinner dig i.
  • Att fördjupa och utveckla samarbetet i arbetslaget.
  • Hantera svårbegripliga kontakter i och utanför skolan.
  • Skilja på vad som går att lösa och vad som endast låter sig hanteras.
  • Råd/konsultation i psykologiska frågor.
  • Utbildning och handledning i storgrupprocesser.
  • Skapa trygghet i klassen och få elever intresserade av att vilja lära samt vara delaktiga i utformningen av sin skolsituation.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213