Skolpsykologer

Till skolpsykologen kan du vända dig om du har behov av att:

  • Veta mera om ditt barns starka och svaga sidor och hur du kan hjälpa henne/honom vidare i skolsituationen.
  • Belysa din situation i skolan ur ett psykologisk perspektiv.
  • Som medarbetare, se de psykologiska processer du befinner dig i.
  • Att fördjupa och utveckla samarbetet i arbetslaget.
  • Hantera svårbegripliga kontakter i och utanför skolan.
  • Skilja på vad som går att lösa och vad som endast låter sig hanteras.
  • Råd/konsultation i psykologiska frågor.
  • Utbildning och handledning i storgrupprocesser.
  • Skapa trygghet i klassen och få elever intresserade av att vilja lära samt vara delaktiga i utformningen av sin skolsituation.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 14 april 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213