Kurator

I Mora kommuns skolor finns kuratorer representerade från förskoleklass t o m gymnasiet.

Vad gör en kurator?

  • Arbetar med psykosociala frågor utifrån en helhetssyn där elevens behov och önskemål står i centrum. Det innebär stöd, hjälp och råd i frågor som kan handla om familjen, skolan, relationer, fritid och personlig utveckling.
  • Stöd och råd till föräldrar.
  • Stöd, råd och handledning till lärare och skolpersonal.
  • Kurator ingår som en del i skolans elevhälsoarbete och elevhälsoteam.
  • Kurator medverkar vid behov i utvecklingssamtal och lärarnas arbetslag.
  • Kurator informerar om, samordnar och samarbetar med andra myndigheter angående stödinsatser och resurser till elever och föräldrar.
  • Arbetet bedrivs både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • Kurator deltar i skolans krisgrupp och medverkar i arbetet mot kränkningar och mobbning.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation


 

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213