Kurator

I Mora kommuns skolor finns kuratorer representerade från förskoleklass t o m gymnasiet.

Vad gör en kurator?

  • Arbetar med psykosociala frågor utifrån en helhetssyn där elevens behov och önskemål står i centrum. Det innebär stöd, hjälp och råd i frågor som kan handla om familjen, skolan, relationer, fritid och personlig utveckling.
  • Stöd och råd till föräldrar.
  • Stöd, råd och handledning till lärare och skolpersonal.
  • Kurator ingår som en del i skolans elevhälsoarbete och elevhälsoteam.
  • Kurator medverkar vid behov i utvecklingssamtal och lärarnas arbetslag.
  • Kurator informerar om, samordnar och samarbetar med andra myndigheter angående stödinsatser och resurser till elever och föräldrar.
  • Arbetet bedrivs både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • Kurator deltar i skolans krisgrupp och medverkar i arbetet mot kränkningar och mobbning.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation


 

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213