Kurator

I Mora kommun finns fyra kuratorstjänster som innefattar samtliga skolor från förskoleklass t.o.m. gymnasiet. Kuratorerna har sin placering vid de större skolorna.

Moras kuratorer är socionomer.

Vad gör en kurator?

 • Arbetar med psykosociala frågor utifrån en helhetssyn där elevens behov och önskemål står i centrum. Det innebär stöd, hjälp och råd i frågor som kan handla om familjen, skolan, relationer, fritid och personlig utveckling.
 • Stöd och råd till föräldrar.
 • Stöd, råd och handledning till lärare och skolpersonal.
 • Kurator ingår som en del i skolan elevhälsoarbete och deltar i på skolornas i elevhälsoteam.
 • Kurator medverkar vid behov i elevvårdskonferenser, utvecklingssamtal och lärarnas arbetslag.
 • Kurator informerar om, samordnar och samarbetar med andra myndigheter angående stödinsatser och resurser till elever och föräldrar.
 • Arbetet bedrivs både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Kurator deltar i skolans krisgrupp och medverkar i arbetet mot kränkningar och mobbning.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 14 april 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Blomberg Skolkurator
  Färnäs/Nusnäs-, Bjäkenbackens-, Våmhus skola
  Tel: 0250-263 92
 • Anders Krumlinde Skolkurator
  S:t Mikaelsskolan
  Tel: 0250-267 11
 • Elisabet Andersson Skolkurator
  Morkarlby-, Solllerö-, Venjan-, Vika-, Utmelands-, Selja-Långlets skola
  Tel: 0250-263 36
 • Lena Lundqvist Skolkurator
  Noretskolan
  Tel: 0250-266 66
 • Lina Pettersson Skolkurator
  Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola
  Tel: 0250-263 85


 

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213