Kontaktperson hörsel och syn

Kontaktperson för elever med hörsel-och synnedsättningar

Uppdraget gäller elever i förskoleklass t.o.m. åk 9, för hörsel gäller det även gymnasiet.

Kontaktpersonens uppgift är:

  • att ha kunskap om var elever med hörsel- och synnedsättning finns i kommunen
  • att ha viss baskunskap om funktionsnedsättningen
  • att ta emot och förmedla information till berörd personal
  • att ha baskunskap om vilket stöd eleven kan få
  • att ha kontakt med vårdnadshavare, lärare och rektorer och arbeta som en förmedlande länk mellan Pedagogiska hörselvården/syncentralen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 SPSM , Pedagogiska hörselvården samt Syncentralen kan arbeta med direkta insatser i skolsituationen.

 

 

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Åsa Hellström Specialpedagog, kontaktperson syn och hörsel
    Tel: 0250-265 83

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213