Kontaktperson hörsel och syn

Kontaktperson för elever med hörsel-och synnedsättningar

Uppdraget gäller elever i förskoleklass t.o.m. åk 9, för hörsel gäller det även gymnasiet.

Kontaktpersonens uppgift är:

  • att ha kunskap om var elever med hörsel- och synnedsättning finns i kommunen
  • att ha viss baskunskap om funktionsnedsättningen
  • att ta emot och förmedla information till berörd personal
  • att ha baskunskap om vilket stöd eleven kan få
  • att ha kontakt med vårdnadshavare, lärare och rektorer och arbeta som en förmedlande länk mellan Pedagogiska hörselvården/syncentralen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 SPSM , Pedagogiska hörselvården samt Syncentralen kan arbeta med direkta insatser i skolsituationen.

 

 

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 14 april 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213