Kontaktperson hörsel och syn

Kontaktperson för elever med hörsel-och synnedsättningar

Uppdraget gäller elever i förskoleklass t.o.m. åk 9, för hörsel gäller det även gymnasiet.

Kontaktpersonens uppgift är:

 • att ha kunskap om var elever med hörsel- och synnedsättning finns i kommunen
 • att ha viss baskunskap om funktionsnedsättningen
 • att ta emot och förmedla information till berörd personal
 • att ha baskunskap om vilket stöd eleven kan få
 • att ha kontakt med vårdnadshavare, lärare och rektorer och arbeta som en förmedlande länk mellan Pedagogiska hörselvården/syncentralen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 SPSM , Pedagogiska hörselvården samt Syncentralen kan arbeta med direkta insatser i skolsituationen.

 

 

 

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 14 april 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Katarina Jonasson Talpedagog och kontaktperson hörsel
  Tel: 0250-263 34
 • Gunnel Persson Specialpedagog och kontaktperson syn
  Tel: 0250-263 39
  Mobil: 070-360 63 94 (bara sms)

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213