Kontaktperson hörsel och syn

Kontaktperson för elever med hörsel-och synnedsättningar

Uppdraget gäller elever i förskoleklass t.o.m. åk 9, för hörsel gäller det även gymnasiet.

Kontaktpersonens uppgift är:

  • att ha kunskap om var elever med hörsel- och synnedsättning finns i kommunen
  • att ha viss baskunskap om funktionsnedsättningen
  • att ta emot och förmedla information till berörd personal
  • att ha baskunskap om vilket stöd eleven kan få
  • att ha kontakt med vårdnadshavare, lärare och rektorer och arbeta som en förmedlande länk mellan Pedagogiska hörselvården/syncentralen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 SPSM , Pedagogiska hörselvården samt Syncentralen kan arbeta med direkta insatser i skolsituationen.

 

 

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213