Elevhälsa

För- och grundskola

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar direkt med eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger inom skolan.

Första kontakten med oss inom elevhälsan sker främst genom skolan. När det gäller elevhälsans medicinska insats kan du som elev eller förälder kontakta oss direkt.

Vi arbetar direkt i klassrum eller arbetsrum som finns på din skola/förskola eller i elevhälsoenhetens hus, när eleven/barnet, föräldrar eller skolans personal är i behov av våra resurser och vårt stöd.

I Elevhälsan ingår:

 • skolläkare
 • skolsköterskor
 • psykolog
 • tal/specialpedagoger
 • familjepedagog
 • kuratorer
 • kontakt syn-, hörselnedsättning

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Catarina Hedbys Verksamhetschef tillika biträdande förskolechef
  Elevhälsoenheten, Öppna förskolan, Samverkansskolan
  Tel: 0250-266 11

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213